Innkalling til Årsmøte

 Å R S M Ø T E

Årsmøte i Støren Museum og Historielag

på Støren veikro

torsdag 17. mars 2022 kl 18.00

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes

styret v/leder Nils Magne Granmo

innen 10. mars 2022.

Comments are closed.