Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 22. mars 2017 på Støren Veikro kl 1830

Saker:

1. Åpning og konstituering

–        valg av møteleder

–        valg av referent

–        valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning

3. Regnskap og revisorberetning

4. Innkomne forslag

5. Valg

Forslag som skal behandles under årsmøte må være mottatt av styret senest  15. mars 2017.

Kommentarer er stengt.