Konkurranse

Støren museum og historielag mangler logo ! Dette har styret i laget tenkt å gjøre noe med.

I følge Wikipedia er en logo en grafisk figur som kjennetegner for eksempel et lag. Logo kalles også figurmerke.

En logo kan være i en eller flere farger, streker eller flater.
En logo kan være basert på bokstaver, tall og liknende tegn, eller være en stilisering av en figur fra virkelighetens
eller fantasiens verden, men visstnok aldri en ren avbildning av noe.
En logo kan også være en helt abstrakt figur.

Kan det være en ide å tenke litt over hva det er som kjennetegner Støren museum og/eller Størens historie
(Eks. Jernbane, Jordbruk, Block Watne, Norsk Kylling, Annet ) ?

Eller er det best med fri fantasi ?

Vi håper at mange vil utfordre skaperevnen sin og komme med forslag til en logo som laget vårt kan bruke som kjennetegn.

Frist for innsendelse av forslag : 30.04.2015.

Forslag sendes: eivind.dragset@gauldalen.no eller ved å bruke skjema nederst på siden.

Jury vil være styret i laget (sammensetningen av styret finner dere på  vår hjemmeside: storenhistorielag.no)

Dersom juryen får inn  forslag som godkjennes, vil det beste forslaget  premieres med kr. 5000,-

Lykke til !

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Comments are closed.